5ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری
ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری     <div style="direction: rtl;">در چند دهه اخیر پیشرفت¬های قابل ملاحظه¬ای در عملکرد طیور، به¬ویژه جوجه¬های گوشتی صورت گرفته است که این امر ناشی از بهبود عوامل مدیریتی، تغذیه¬ای، ژنتیکی، بهداشتی و به¬کارگیری فن¬آوری در صنعت طیور می¬باشد. جهت دستیابی به حداکثر توان ژنتیکی س...
در چند دهه اخیر پیشرفت¬های قابل ملاحظه¬ای در عملکرد طیور، به¬ویژه جوجه¬های گوشتی صورت گرفته است که این امر ناشی از بهبود عوامل مدیریتی، تغذیه¬ای، ژنتیکی، بهداشتی و به¬کارگیری فن¬آوری در صنعت طیور می¬باشد. جهت دستیابی به حداکثر توان ژنتیکی س...     


4رطوبت در سالنهای پرورش طیور
رطوبت در سالنهای پرورش طیور     <div style="direction: rtl;">کنترل رطوبت در سالنهای پرورش طیور اهمیت زیادی دارد زیرا اگر رطوبت سالن کاهش پیدا کند باعث افزایش گرد وخاک در سالن می شود و همچنین اگر رطوبت افزایش پیدا کند باعث رشد میکروب ها ، کاهش توانایی دفع حرارت حیوان ، کاهش ظرفیت تنفس طیور و در کل نار...
کنترل رطوبت در سالنهای پرورش طیور اهمیت زیادی دارد زیرا اگر رطوبت سالن کاهش پیدا کند باعث افزایش گرد وخاک در سالن می شود و همچنین اگر رطوبت افزایش پیدا کند باعث رشد میکروب ها ، کاهش توانایی دفع حرارت حیوان ، کاهش ظرفیت تنفس طیور و در کل نار...     


3ضوابط بهداشتی
ضوابط بهداشتی     <div style="direction: rtl;"> محققین و &quot;دانشمندان&quot; اسپانیایی چندی پیش جشن گرفتند، چون روش جدید کشتار مرغ ها در مرغداری ها، بلاخره در یک مرغداری آزمایش شد و نتیجهء آزمایش، رضایت بخش بود.<br /><br />در عرض کمتر از 15 دقیقه ، 15 هزار مرغ قتل عام شدند. این یعنی ی...
محققین و "دانشمندان" اسپانیایی چندی پیش جشن گرفتند، چون روش جدید کشتار مرغ ها در مرغداری ها، بلاخره در یک مرغداری آزمایش شد و نتیجهء آزمایش، رضایت بخش بود.

در عرض کمتر از 15 دقیقه ، 15 هزار مرغ قتل عام شدند. این یعنی ی...     


2مکان مناسب برای تاسیس مرغداری
مکان مناسب برای تاسیس مرغداری     <div style="direction: rtl;">الف.ضوابط بهداشتی جایگاه پرندگان گوشتی<br />1.رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامی است؛<br />2.زمین محل ساخت مرغداری باید در جاهایی در نظر گرفته شود که از نظر زیست جوندگان ( انواع موش ) عاری یا بسیار کم و محدود باشد؛<br />3.وجود...
الف.ضوابط بهداشتی جایگاه پرندگان گوشتی
1.رعایت ضوابط نظام دامداری در تاسیس مرغداری الزامی است؛
2.زمین محل ساخت مرغداری باید در جاهایی در نظر گرفته شود که از نظر زیست جوندگان ( انواع موش ) عاری یا بسیار کم و محدود باشد؛
3.وجود...     


جستجو


: عنوان
انتخاب تاریخ
: از تاریخ
انتخاب تاریخ
: تا تاریخ
: نحوه نمایش

ter

ابزار هدایت به بالای صفحه