آمار بازدید


کاربران آنلاين : 3
بازديد امروز : 24
بازديد ديروز : 10
بازديد ماه : 111
بازديد ماه گذشته : 1922
مجموع بازديد كل : 75987

دمنده هوای گرم HM-100 (جت هیتر گازسوز)
•    توان حرارتی: 100/000kcal/h
•    نوع سوخت : گازطبیعی
•    مصرف سوخت : 11-13 متر مکعب در ساعت
•    فضای قابل گرمایش: 2000-4000 متر مکعب
•    الکتروموتور: 0.55kw موتوژن
•    برق مصرفی: تکفاز 2.8A
•    پروانه: اکسیال 6 پره استیل
•    هوادهی : 7000m3/h
•    کوره : استنلس استیل نسوز
•    بدنه : استیل / رنگ کوره ای
<div style="direction: rtl;">دمنده هوای گرم HM-100 (جت هیتر گازسوز)<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; توان حرارتی: 100/000kcal/h<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع سوخت : گازطبیعی<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصرف سوخت : 11-13 متر مکعب در ساعت<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; فضای قابل گرمایش: 2000-4000 متر مکعب<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکتروموتور: 0.55kw موتوژن<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; برق مصرفی: تکفاز 2.8A<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; پروانه: اکسیال 6 پره استیل<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوادهی : 7000m3/h<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; کوره : استنلس استیل نسوز<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدنه : استیل / رنگ کوره ای<br /></div>


دمنده هوای گرم HM-100 (جت هیتر گازسوز)
•    توان حرارتی: 100/000kcal/h
•    نوع سوخت : گازطبیعی
•    مصرف سوخت : 11-13 متر مکعب در ساعت
•    فضای قابل گرمایش: 2000-4000 متر مکعب
•    الکتروموتور: 0.55kw موتوژن
•    برق مصرفی: تکفاز 2.8A
•    پروانه: اکسیال 6 پره استیل
•    هوادهی : 7000m3/h
•    کوره : استنلس استیل نسوز
•    بدنه : استیل / رنگ کوره ای
<div style="direction: rtl;"><br/>دمنده هوای گرم HM-100 (جت هیتر گازسوز)<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; توان حرارتی: 100/000kcal/h<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع سوخت : گازطبیعی<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصرف سوخت : 11-13 متر مکعب در ساعت<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; فضای قابل گرمایش: 2000-4000 متر مکعب<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکتروموتور: 0.55kw موتوژن<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; برق مصرفی: تکفاز 2.8A<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; پروانه: اکسیال 6 پره استیل<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوادهی : 7000m3/h<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; کوره : استنلس استیل نسوز<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدنه : استیل / رنگ کوره ای<br /></div>
ter

ابزار هدایت به بالای صفحه